De dienst handhaving & toezicht heeft te kennen gegeven, dat op de naleving hiervan zal worden
gecontroleerd!

Het bestuur vraagt de leden dan ook uitdrukkelijk, zich hieraan te houden