Voor de 1e keer in de geschiedenis, dat in Nederland alle grote stormvloedkeringen gelijktijdig werden gesloten. 

Opvallend genoeg was er eigenlijk maar gedurende relatief korte tijd (erg) veel wind, die plaatselijk voor veel schade heeft gezorgd.

Veel wind, maar voor zover bekend bij Catpoint geen schade !