header 2019

Op dit moment zit Nederland in een lock-down tot en met 20 april 2021. De vraag is of er daarna al gelijk een mogelijkheid is om met de club bijeen te komen.

Daarom kunnen wij nog geen datum voor de ALV 2021 in onze kalender opnemen.

Onze leden hebben het jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 op 23 maart 2021 ontvangen ter informatie en is een vragenronde ingesteld.

Het jaarverslag en jaarplan staat op ons ledenportaal. 

Als het weer kan zal de ALV voor eind oktober 2021 nog worden georganiseerd.

Vanaf de klusdag op 27 maart is de kalender 2021 in ieder geval ingevuld. Dit is dan wel onder voorbehoud van de corona-maatregelen.

Het Bestuur