header 2019

Toertochten 2018

Dit jaar zullen wij, Dirk-Jan en Josseline, ons op de toertochten storten.

We vinden de toertochten en de bijbehorende BBQ achteraf (iedereen neemt zijn eigen eten mee), een prima gelegenheid om op een sportieve, leuke manier, elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren en gewoon een gezellige dag te hebben.

De data van de toertochten staan op de kalender 2018. Voor de toertochten zijn een aantal basis-afspraken hieronder aangegeven.

Wij hopen op een geweldig vaarseizoen en een grote opkomst tijdens de toertochten.

Dirk-Jan en Josseline

 

Afspraken-toertochten-2018

Catamaranvereniging Catpoint, gelegen aan G.C. Schellingerweg te Ouddorp. Vastgesteld in overleg van de toercommissie maart 2018 door het bestuur Catpoint.

Voor de organisatie van de toertochten gelden onderstaande basis-afspraken. Hiermee wordt discussie voorkomen tijdens de toertocht.

1) De toertochten worden voor het gehele seizoen ingepland op de club-kalender;

2) De toertocht wordt niet gevaren bij windkracht 5 en hoger (17 knopen; 29 km/uur), tenzij de toerdeelnemers ervaren genoeg zijn. Op dat moment moet de toertocht worden begeleidt door de RIB;

3) De toertocht wordt in principe begeleidt door de RIB, tenzij de omstandigheden van dien aard zijn dat dit niet noodzakelijk is, zoals stabiele lage windkracht, hoge watertemperatuur en veel overige pleziervaart. De toertochtcommissie zal hierin besluiten in overleg met de deelnemers tijdens de briefing;

4) De RIB wordt door aangewezen leden gevaren. Er wordt een oranje-vlag gevoerd.

5) Marifoongebruik dient zo veel mogelijk worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke. De snelheid dient beperkt te blijven tot het strikt noodzakelijke voor de toertocht. Maximum snelheid op de Grevelingen is 15 km/uur;

6) Vooraf wordt aangekondigd of er wordt afgesloten met een BBQ;

7) Aan het einde van de dag wordt door toertochtdeelnemers opgeruimd (RIB, BBQ, etc)

8) Briefing is om 12:30, start om 13:00 uur;

9) Indien een deelnemer halverwege de toertocht afhaakt wordt dit aan de toertochtcommissie gemeld;

10) Deelnemers houden zich aan de route, zoals deze is afgesproken;

11) Bij twijfel, gedurende de briefing, of een toertocht doorgaat, besluit de toertochtcommissie.