header 2019

Catpoint, gebaseerd op KvK-gegevens 40346438, Catkwebbel, archief en www.topotijdreis.nl :

1986-1990 : John Moret en Ad Pols besluiten hun catamarans op de Grevelingen te leggen. Er was toen nog geen Catamaranclub op de Grevelingen. De catamarans werden gestald in de haven van Den Osse. De jaren daarna werd het idee geboren een catclub te starten. Na veel gelobby werd er uiteindelijk in het bestemmingsplan van De Punt een catamaranclub gepland. John en Ad hebben op dat moment 4 catamarans gestald op De Punt. Na een maand lagen er al snel 20 catamarans. Na het nodige geharrewar tussen Gemeente Goedereede en het Natuur- en Recreatieschap werd de stalling van de catamarans akkoord bevonden. Tot die tijd heette de club "Catamaran Club de Grevelingen". Voor een uitgebreid verslag, zie bijgaande artikel in Catkwebbel 2000.

1990 (6 juni) : Oprichting Catpoint. Eerste bestuur bestaande uit : A. Pols, J. van Beest, R. Hirschmann, J. Moret en D. Radelaar.

1990 (6 juni) : Uitgifte in onderpacht terrein;

1993 : Bestemmingsplan De Punt wordt aangepast zodat een clubhuis mogelijk is;

1994-1995 : Bouw clubhuis;

2001 : Uitbreiding oostelijk deel van het terrein. Bouwvergunning hekwerk verkregen; 

2002 : Verkrijging gebruiksovereenkomst oostelijk deel;

2002 : Verlegging strekdam haven;

2002 : Laatste bekende wijziging en vaststelling Huishoudelijk Reglement.

2003 : Aanbouw met lockers gerealiseerd;

2009 : Uitbaggeren haven en aanbrengen kunstgras;

2011 : Aanschaf reddingsboot;

2015 : Bouw Bungalowpark Punt-West. Aanvliegroute Catpoint via route langs Twins;

2018 : Vaststelling huidig strandreglement en privacy-reglement;

2019 : Vaststelling huidig huishoudelijk reglement

2022 : nieuwbouw boothuis;

Catpoint op het www en in het nieuws