header 2019

Privacy-Reglement vastlegging informatie en uitwisseling Catpoint

Catpoint registreert persoonlijke gegevens van haar leden om een degelijke ledenadministratie te voeren. Daarnaast publiceert zij foto’s van activiteiten, waar leden op herkenbaar kunnen zijn. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dit reglement opgesteld, welke aan leden is kenbaar gemaakt per email dd 24 maart 2018 en bij elke nieuwe inschrijving als lid. Dit reglement is beschikbaar op de website. Leden ontvangen dit reglement bij wijzigingen.

Doel administratie

De ledenadministratie wordt enkel voor Catpoint-activiteiten gebruikt, bestaande uit het innen van contributie, het organiseren van de ligplaatsen en het organiseren van Catpoint-activiteiten (klusdag, wedstrijden, toertochten, BBQ, bestuursberichten, etc). De volgende gegevens worden geregistreerd bij de ledenadministratie van Catpoint: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, Email-adres, betaalgegevens ten behoeve contributie, boottype, zeilnummer, ligplaats-nummer, verzekeringspolis boot, deelname aan wedstrijdzeilen en KNWV-lidmaatschapsnummer. De secretaris van Catpoint registreert enkel naam en email-adres, met als doel leden op de hoogte te stellen van bestuurszaken per email. De ledenadministratie en secretaris zorgen voor de bescherming van deze gegevens en wisselt deze gegevens enkel onderling uit in het kader van bovenstaand doel.

Interne uitwisseling gegevens

Een ledenlijst met naam, email-adres en telefoonnummer kan binnen het bestand van de actuele leden van Catpoint worden uitgewisseld binnen de kaders van het doel van de vereniging. Bezwaren hiertegen kunnen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. worden aangegeven.

Uitwisseling andere organisaties

Er vindt geen data-uitwisseling plaats met andere organisaties. Data wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De enige uitwisseling van data met een andere organisatie is de KNWV. Deze data bestaat uit NAW-gegevens, emailadres en telefoonnummer voor leden die tevens lid zijn van de KNWV.

Cookies website

De website gebruikt geen cookies. Enkel het aantal hits op website-pagina's worden geregistreerd. Dit ter verbetering van de website.

Nadere regels

Leden geven toestemming om deze data vast te leggen. De gegevens zijn digitaal beveiligd en niet door derden benaderbaar. De bewaartermijn is niet eindig. Dit om bij eventuele jubileum-activiteiten oud-leden uit te kunnen nodigen. Op verzoek kan bij opzegging van het lidmaatschap de informatie definitief worden verwijderd (dit dient per email te gebeuren naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Leden hebben de onderstaande rechten:

  1. recht om de gegevens in te zien;
  2. recht om de gegevens te laten wijzigen;
  3. recht om vergeten te worden (definitieve verwijdering van gegevens);
  4. recht om gegevens over te dragen naar andere organisaties;
  5. recht op informatie over de wijze van gegevens beheer.

Foto’s

Foto's met een journalistieke doelstelling (zoals wedstrijd-, toertocht of activiteit-verslagen en prijsuitreikingen) worden zonder toestemming geplaatst. Hierbij kunnen DEELNEMERS herkenbaar zijn, aangezien deelnemers reeds bewust hebben gekozen voor deelname aan een activiteit, die past binnen de doelstelling van Catpoint en de daarbij horende reglementen. Voor foto's van publiek is echter toestemming noodzakelijk. Voor foto’s van minderjarigen zal EXPLICIET altijd toestemming gevraagd worden aan een ouder of voogd.

Social media

Catpoint heeft geen sociaal medium in beheer. Dit wordt door leden onderling beheerd. Uitwisseling van data via dit medium, valt buiten onderhavig reglement.

Niet-Catpoint-leden

Voor niet-Catpoint leden is het AVG Verklaring Wedstrijden van toepassing voor door onze georganiseerde wedstrijden.

Vastgesteld per bestuursvergadering dd 12 maart 2018