header 2019

Voor de organisatie van de wedstrijden gelden onderstaande regels.

 1. Briefing is om 11:30 uur en de start is om 12:00 uur;
 2. Gestart wordt volgens de 5-minuten procedure:
  1. 1 minuut voor startprocedure OW-vlag (rood/witte kattenstaart) omlaag;
  2. 5 minuten : geel omhoog;
  3. 4 minuten : P-vlag omhoog (blauw-wit);
  4. 1 minuut : P-vlag omlaag;
  5. 0 minuten : geel omlaag.
 3. Toeter bij 6, 5, 4, 1 en 0 minuten
 4. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht om de wedstrijdkalender te wijzigingen;
 5. Beneden 3 knopen en boven 20 knopen worden geen wedstrijden gezeild;
 6. Als tijdens de wedstrijd de wind een half uur onder 3 knopen of boven 20 knopen komt, wordt de uitslag niet meegeteld in de totaaluitslag;
 7. Op iedere wedstrijddag worden korte en lange banen gezeild, afhankelijk van wind en weer;
 8. De wedstrijden worden gezeild met Texel-rating en berekend volgens het Sailwave-programma;
 9. Het minimum aantal catamarans bedraagt 3 voor een wedstrijd;
 10. Nummers 1, 2 en 3 van de Catpoint-kampioenschap worden gehuldigd op de Kampioenenbank;
 11. Tijdens de ALV worden de nummers 1, 2 en 3 gehuldigd met een beker;
 12. De wedstrijdzeiler, die als starter fungeert, krijgt voor die dag het gemiddelde aantal punten, behaald over het hele seizoen;
 13. Hulp bij wedstrijdleiding is altijd mogelijk. Graag melden bij de commissie;
 14. Uitslagen worden op de website gepubliceerd. Deelnemers gaan akkoord met deze publicatie;
 15. Deelnemers zijn bekend met het feit dat van de wedstrijden foto's worden genomen en op de website van Catpoint kunnen worden gepubliceerd.
 16. Uitslagen worden middels een off-line versie van Sailwave vastgelegd;
 17. Bij de wedstrijden worden de regels voor wedstrijdzeilen van het Watersportverbond gehanteerd.

Voor de wedstrijden, die Catpoint voor externe partijen organiseert, is de AVG Verklaring Wedstrijden van toepassing voor niet-clubleden.

De wedstrijd-commissie