De volgende leden zijn erelid van Catpoint, vanwege bijzondere verdiensten:

  • J. Moret - medeoprichter Catpoint, bestuurslid 1990-2000
  • A. Pols - medeoprichter Catpoint, voorzitter 1990-2000
  • J. van Beest - medeoprichter Catpoint, secretaris 1990-2000