Historie Catpoint, gebaseerd op KvK-gegevens, Catkwebbel, archief en www.topotijdreis.nl :

1986-1990 : John Moret en Ad Pols besluiten hun catamarans op de Grevelingen te leggen. Er was toen nog geen Catamaranclub op de Grevelingen. De catamarans werden gestald in de haven van Den Osse. De jaren daarna werd het idee geboren een catclub te starten. Na veel gelobby werd er uiteindelijk in het bestemmingsplan van De Punt een catamaranclub gepland. John en Ad hebben op dat moment 4 catamarans gestald op De Punt. Na een maand lagen er al snel 20 catamarans. Na het nodige geharrewar tussen Gemeente Goedereede en het Natuur- en Recreatieschap werd de stalling van de catamarans akkoord bevonden.

1990 (6 juni) : Oprichting Catpoint. Eerste bestuur bestaande uit : A. Pols, J. van Beest, R. Hirschmann, J. Moret en D. Radelaar.

1990 (6 juni) : Uitgifte in onderpacht terrein.

1993 : Bestemmingsplan De Punt wordt aangepast zodat een clubhuis mogelijk is;

1994-1995 : Bouw clubhuis;

2001 : Uitbreiding oostelijk deel van het terrein. Bouwvergunning hekwerk verkregen; 

2002 : Verkrijging erfpachtovereenkomst oostelijk deel;

2002 : Verlegging strekdam haven;

2002 : Laatste bekende wijziging en vaststelling Huishoudelijk Reglement.

2003 : Aanbouw met lockers gerealiseerd;

2015 : Bouw Bungalowpark Punt-West. Aanvliegroute Catpoint via route langs Twins;