Voor de organisatie van de wedstrijden gelden onderstaande regels.

Briefing is om 11:30 uur en de start is om 12:00 uur;

 1. Gestart wordt volgens de 5-minuten procedure:
  1. 1 minuut voor startprocedure OW-vlag (rood/witte kattenstaart) omlaag;
  2. 5 minuten : geel omhoog;
  3. 4 minuten : P-vlag omhoog (blauw-wit);
  4. 1 minuut : P-vlag omlaag;
  5. 0 minuten : geel omlaag.
 2. Toeter bij 6, 5, 4, 1 en 0 minuten
 3. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht om de wedstrijdkalender te wijzigingen;
 4. Beneden 3 knopen en boven 20 knopen worden geen wedstrijden gezeild;
 5. Als tijdens de wedstrijd de wind een half uur onder 3 knopen of boven 20 knopen komt, wordt de uitslag niet meegeteld in de totaaluitslag;
 6. Op iedere wedstrijddag worden korte en lange banen gezeild, afhankelijk van wind en weer;
 7. De wedstrijden worden gezeild met Texel-rating en berekend volgens het Sailwave-programma;
 8. Het minimum aantal catamarans bedraagt 3 voor een wedstrijd;
 9. Nummers 1, 2 en 3 van de Catpoint-kampioenschap worden gehuldigd op de Kampioenenbank;
 10. Tijdens de ALV worden de nummers 1, 2 en 3 gehuldigd met een beker;
 11. De wedstrijdzeiler, die als starter fungeert, krijgt voor die dag het gemiddelde aantal punten, behaald over het hele seizoen;
 12. Hulp bij wedstrijdleiding is altijd mogelijk. Graag melden bij de commissie;
 13. Uitslagen worden op de website gepubliceerd. Deelnemers gaan akkoord met publicatie;
 14. Deelnemers zijn bekend met het feit dat van de wedstrijden foto's worden genomen en op de website van Catpoint kunnen worden gepubliceerd.

Uitslagen worden middels Sailwave vastgelegd. Bij de wedstrijden worden de regels voor wedstrijdzeilen van het Watersportverbond gehanteerd.

Voor de jaarlijkse F16/F18 KE is het AVG Verklaring Wedstrijden van toepassing voor niet-clubleden..

De wedstrijd-commissie