Hier de jaarkalender van 2018. Wedstrijden, afgewisseld met toertochten.

Wedstrijden
De wedstrijden vinden op zondagen plaats. Er worden twee korte en één lange baan gevaren.
De briefing van de wedstrijden is om 11:30 uur en de start is om 12:00 uur. Bij de wedstrijden wordt het wedstrijdreglement van het Watersportverbond gehanteerd.
De wedstrijdcommissie bestaat uit Astrid en Nico.

Toertochten
De toertochten vinden op zaterdagen plaats. De briefing is om 12:30 uur en de start om 13:00 uur. Voor de toertochten gelden basis-afspraken.
De toertochtcommissie bestaat uit Josseline en Dirk-Jan dit jaar.

 Afspraken wedstrijden

Voor de organisatie van de wedstrijden gelden onderstaande regels.

Briefing is om 11:30 uur en de start is om 12:00 uur;

 1. Gestart wordt volgens de 5-minuten procedure:
  1. 1 minuut voor startprocedure OW-vlag (rood/witte kattenstaart) omlaag;
  2. 5 minuten : geel omhoog;
  3. 4 minuten : P-vlag omhoog (blauw-wit);
  4. 1 minuut : P-vlag omlaag;
  5. 0 minuten : geel omlaag.
 2. Toeter bij 6, 5, 4, 1 en 0 minuten
 3. Beneden 3 knopen en boven 20 knopen worden geen wedstrijden gezeild;
 4. Op iedere wedstrijddag worden korte en lange banen gezeild, afhankelijk van wind en weer;
 5. De wedstrijden worden gezeild met Texel-rating en berekend volgens Sailwave-programma;
 6. Het minimum aantal catamarans bedraagt 3 voor een wedstrijd;
 7. Nummers 1, 2 en 3 van de Catpoint-kampioenschap worden gehuldigd op de Kampioenenbank;
 8. Tijdens de ALV worden de nummers 1, 2 en 3 gehuldigd met een beker;
 9. De wedstrijdzeiler, die als starter fungeert, krijgt voor die dag het gemiddelde aantal punten, behaald over het hele seizoen;
 10. Assistentie van de wedstrijdleiding is mogelijk.

 

Afspraken toertochten

Voor de organisatie van de toertochten gelden onderstaande basis-afspraken.

Briefing is om 12:30 en de start is om 13:00 uur;

 1. De toertocht wordt niet gevaren bij windkracht 5 en hoger (17 knopen; 29 km/uur), tenzij de toerdeelnemers ervaren genoeg zijn. Op dat moment moet de toertocht worden begeleidt door de RIB;
 2. De toertocht wordt in principe begeleidt door de RIB, tenzij de omstandigheden van dien aard zijn dat dit niet noodzakelijk is, zoals stabiele lage windkracht, hoge watertemperatuur en veel overige pleziervaart. De toertochtcommissie zal hierin besluiten in overleg met de deelnemers tijdens de briefing;
 3. De RIB wordt door aangewezen leden gevaren. Er wordt een oranje-vlag gevoerd.
 4. Marifoongebruik dient zo veel mogelijk worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke. De snelheid dient beperkt te blijven tot het strikt noodzakelijke voor de toertocht. Maximum snelheid op de Grevelingen is 15 km/uur;
 5. Vooraf wordt aangekondigd of er wordt afgesloten met een BBQ;
 6. Aan het einde van de dag wordt door toertochtdeelnemers opgeruimd (RIB, BBQ, etc)
 7. Indien een deelnemer halverwege de toertocht afhaakt wordt dit aan de toertochtcommissie gemeld;
 8. Deelnemers houden zich aan de route, zoals deze is afgesproken;
 9. Bij twijfel, gedurende de briefing, of een toertocht doorgaat, besluit de toertochtcommissie