Catpoint heeft een 90-tal ligplaatsen voor actieve leden beschikbaar. Voor actuele beschikbaarheid van ligplaatsen, gelieve contact op te nemen.

Voor elke ligplaats is een locker voor opslag van zeilen en materiaal beschikbaar. Elk lid heeft een centrale sleutel voor toegang tot het terrein en clubhuis. Voor de locker dient voor een eigen slot gezorgd te worden.

Op het terrein is een mastenrek aanwezig.  

De ligplaatsen mogen enkel voor privé-doeleinden worden gebruikt. Commerciële activiteiten met de catamaran, clubhuis of ligplaats zijn niet toegestaan. Uiteraard is de ligplaats niet aan een ander overdraagbaar.

De ligplaatsen mogen niet voor langdurige opstal van een boot worden gebruikt. De boot dient actief te worden gebruikt. De ligplaats mag niet als opslag van materiaal worden gebruikt. Deze is enkel bedoeld als standplaats van de catamaran. Elke ligplaats heeft een eigen locker voor opslag.  

 
1e Moth bij catpoint
   
Op aanvraag zijn snelle mono-hulls toegestaan !!

Clubhuis met eenvoudige keuken, toiletten, buiten- en binnendouche en omkleedruimte.

Eenmaal per jaar een gezamenlijke klusdag voor terrein- en gebouwbeheer.

 
 
Catpoint is een zelfwerkzame club, dus de ligplaats dient zelf onderhouden te worden (1 keer per jaar grasmaaien). Geheel zelfbediening, geen bardienst.
Naast de noodzakelijke plichten kent Catpoint leuke gezamenlijke activiteiten, zoals wedstrijden, toertochten, club-BBQ, etc. Reden te meer om eens kennis te maken.