De volgende leden zijn erelid van Catpoint, vanwege bijzondere verdiensten:

- J. Moret - medeoprichter Catpoint, bestuurslid 1990-2000

- A. Pols - medeoprichter Catpoint, voorzitter 1990-2000

- J. van Beest - medeoprichter Catpoint, secretaris 1990-2000